Trường tiểu học Tân Thành 2– Thành phố Thái Nguyên được tách ra từ trường cấp I Tân Thành vào năm 1999. Những ngày đầu mới thành lập, trường còn rất nhiều khó khăn.